اهمیت تغییر در رژیم غذایی برای بیماران کلیوی مزمن

اهمیت تغییر در رژیم غذایی برای بیماران کلیوی مزمن

یکی از مطالعات اخیر Journal of the American Society of Nephrology (JASN) نشان می‌دهد که پیروی از یک رژیم غذایی خاص می‌تواند نیاز به دیالیز کردن را در میان افراد مبتلا به بیماری کلیوی مزمن، به تعویق بیاندازد.


یکی از مطالعات اخیر Journal of the American Society of Nephrology (JASN) نشان می‌دهد که پیروی از یک رژیم غذایی خاص می‌تواند نیاز به دیالیز کردن را در میان افراد مبتلا به بیماری کلیوی مزمن، به تعویق بیاندازد.


دکتر لیلیانا گارنیتا به همراه محققان دیگر در این مطالعه به ارزیابی اثربخشی و ایمنی رژیم گیاه‌خواری کم‌پروتئین پرداختند که در آن از مکمل ketoanalogues هم به‌منظور کُند کردن روند پیشرفت بیماری کلیوی مزمن استفاده شده بود. محققان درنهایت به این نتیجه رسیدند که اثرات سودمند رژیم گیاه‌خواری کم‌پروتئین به‌همراه مکمل ketoanalogues، بیشتر از آن‌که تاثیری روی عملکرد کلیه‌ها داشته باشد، دارای توانایی خاصی در اصلاح عوارض متابولیک ناشی از بیماری مزمن کلیوی پیشرفته است.


دکتر گارنیتا می‌گوید: «نتایج، توجه ما را به نقش مداخلات رژیم غذایی جلب می‌کند و به‌خصوص توانایی رژیم گیاه‌خواری کم‌پروتئین به‌همراه مکمل ketoanalogues را به‌عنوان یک رژیم موثر، ایمن و امکان‌پذیر در میان افراد مبتلا به بیماری کلیوی مزمن نشان می‌دهد. این نوع مداخله تغذیه‌ای می‌تواند در میان بیمارانی استفاده شود که بیماری‌شان در مرحله پیشرفته قرار دارد و شروع دیالیز آنان را به تعویق بیاندازد».

سلامتیسم در اینستاگرام

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.info/?n=7676

افزودن نظر